De commissies

Naast het bestuur zijn er commissies, bestaande uit betrokken leden!

  • Activiteitencommissie: organiseert activiteiten voor de leden
  • Boerenhulp: hulp op de akker, oogsten, onderhoud etc.
  • Cateringcommissie: verzorgt koffie, thee bij activiteiten
  • Communicatie en werving: verzorgen website, nieuwsbrief etc.
  • Uitgiftecommissie: verzorgt uitgifte van onze oogst
  • Teeltcommissie: adviseert over teelt

Deel dit bericht: