De brandrode runderen

Onze kudde bestaat nu uit ongeveer 40 Brandrode runderen, overgenomen van Natuurmonumenten. De kudde varieert in leeftijd. Het brandrode rund is van oudsher een sober, sterk, zelfredzaam, mak, erg vruchtbaar ras en behoort tot de dubbeldoel runderrassen. Dat wil zeggen: koeien die worden gehouden voor zowel de melk als voor het vlees. Op onze boerderij worden ze echter alleen gebruikt voor het vlees. Tijdelijk wordt elders nog extra grasland gepacht van Natuurmonumenten in Brummen, Tonden en Voorstonden. Uiteindelijk gaan we naar 20 GVE (Groot Vee Eenheid). Dat aantal zijn volwassen koeien, kalfjes, vaarsen en stieren samen. Er lopen straks ongeveer ruim 30 runderen.

Deel dit bericht: