Hoe gaat het er op de herenboerderij aan toe?

Op de Groote Modderkolk opereren we in een duurzaam, kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf. Het is ongeveer 20 hectare groot en brengt in beginsel voedsel voort. Maar met zoveel leden, zoveel wensen en dus is het niet te vergelijken met een gemengd bedrijf dat we kennen. Toch is er wel een rode lijn te ontdekken in het draaien van een Herenboerderij.