Start Herenboeren Groote Modderkolk!!

U ziet het goed op de foto; de voorbereidingen zijn begonnen

We hebben 102 handtekeningen en kunnen starten!!

Het is ons gelukt: doordat zoveel mensen in zo’n korte tijd zich hebben aangemeld als aspirant-lid, kunnen we dit oogstseizoen nog halen.

We starten “op maat” voor 100 huishoudens met aanleg van de meest noodzakelijke voorzieningen, met land voor de groenten dat wordt bewerkt en ingezaaid om dit seizoen nog te kunnen oogsten en met het aantal varkens, kippen en koeien dat genoeg is voor 100 huishoudens.

Dit is natuurlijk heel mooi en goed nieuws. Alle huishoudens die een intentieverklaring hebben getekend zijn inmiddels geïnformeerd en reageren enthousiast. Ze staan klaar om te gaan starten samen met de kartrekkers en de twee lokale boeren. De boeren zullen zich ter zijne tijd aan je voorstellen.

Er volgen nu drukke tijden voor de boeren en de kartrekkers. Zo worden alle mensen uitgenodigd om mee te denken over de statuten en het huishoudelijk reglement, moet de coöperatie U.A. worden opgericht en gaan we ons voorbereiden op de officiële opening.

Noteer alvast de datum van 25 Mei voor de officiële opening van de herenboerderij Groote Modderkolk. Nadere details komen op de website dus hou deze in de gaten.